Om adastra

Bakgrund

Sedan 1998 drivs mentor- och nätverksprojektet Adastra för kvinnliga studenter som läser på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Projektet startades av några studenter som tyckte att kontakten med arbetslivet var för liten och att de saknade nätverk för att komma ut på arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att adepterna ska få en inblick i arbetslivet genom studiebesök på olika arbetsplatser och kontakt med yrkesverksamma mentorer, samt få möjligheten att etablera ett nätverk både med mentorer och andra adepter.

Mentor- och nätverksprojektet

Adastra uppmuntrar och stödjer en utveckling på arbetsmarknaden där karriärutveckling sker på lika villkor. Projektet riktar sig därför till kvinnliga juriststudenter då dessa i högre utsträckning än manliga juriststudenter saknar ett professionellt nätverk. Adastra vill synliggöra förebilder och då i synnerhet kvinnliga förebilder. Projektet drivs ideellt och leds av 4-6 projektledare som alla läser eller har läst juridik på juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Projektet vänder sig i första hand till studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning, termin 6­-8, och löper under ett år. Valet av mentorer har huvudsakligen skett via rekommendationer och värvas av projektledarna. På grundval av adeptens juridiska intresseområde ”matchas” studenten ihop med en mentor. Kriterierna för medverkan är engagemang, målmedvetenhet och motivation att förbereda sitt framtida yrkesliv. Som adept kan man bidra med sina egna reflektioner och funderingar angående bl a dagens juristutbildning och situationen för jurister på arbetsmarknaden.

Projektet inleds med en träff där alla adepter få lära känna varandra lite och diskutera förväntningarna på projektet. Projektet kan sägas bestå av tre delar; nätverksträffar med de andra adepterna, träffar mellan adept och mentor samt studiebesök på olika arbetsplatser. Under projektåret förväntas mentor och adept att träffas var fjärde till åttonde vecka. Det är adepten som sätter agendan för träffarna. Utöver detta brukar det också anordnas gemensamma middagar där mentorer och adepter träffas för att utbyta erfarenheter och vidga sitt nätverk.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s